itech as
Vi har de beste fagfolkene for å skape de optimale løsningene og ivareta grensesnittene.

Vi har fokus på gode økonomiske løsninger som skapes med spisskompetanse og bred tverrfaglig kompetanse.

Vår erfaring med ulike samarbeidsmodeller og arbeidsoppgaver gir stor effektivitet og større sjanse for at de beste ideene vinner frem.

Vi ønsker utfordrende oppgaver og komplekse prosjekter som krever forståelse for ulike faglige synspunkter.

Vi tilbyr:

  • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser
  • Evaluere oppdragsgivers beskrivelse
  • Innhente og evaluere tilbud for tekniske anlegg
  • Kontraherer tekniske entreprenører
  • Prosjekteringsledelse i byggeperioden
  • Prosjektledelse av tekniske fag i byggeperioden
  • Kvalitetssikring av teknisk montasje
  • Avlevering og funksjonsprøving av tekniske anlegg før ferdigstillelse
  • Økonomisk oppfølging i byggeperioden inkl. sluttoppgjør med byggherre og tekniske underentreprenører
teknisk-radgivning