itech as

I forbindelse med teknisk due diligence eller analyse av vedlikeholdsbehov, kartlegger og beskriver Itech AS eiendommens byggtekniske tilstand.

Etter vår vurdering av tekniske installasjoner vil vår rapport redegjør for strakstiltak, forskriftsmangler og vedlikeholdsbehov, og synliggjør muligheter og risiko i forbindelse med omsetning og forvaltning av næringseiendom.

Rapporten tilpasses det aktuelle oppdrag med utgangspunkt i å fremskaffe relevante opplysninger til oppdragsgiver.

teknisk-radgivning