itech as

Sørenga

Sørenga D1 b-4 ligger i Oslo, på en utstikker ved Operabygget.
Boligblokk med næringslokale på bakkeplan. Dette er en del av det nye sjøbadet i Oslo.
Totalt er prosjektet på10.800 kvm. De 110 enhetene spenner fra toroms på 44 kvm til fire- og femroms på opptil 144 kvm.

Vår rolle i dette prosjektet:

-Befaringer på bygget

-Holde avklaringsmøter

-Koordinere det tekniske fagene.

-BREEM