itech as

Lysaker Polaris

–  Utarbeidelse av tekniske beskrivelse for NCC Property Development

– Avklaringsmøter og evaluering av tekniske entreprenører

– Teknisk oppfølging MAN 1, ITB koordinator for NCC Construction Asker

– Befaringer

– Bygget er miljøsertifisert til BREEAM karakteren “Excellent”.

– Leietager Technip

 

http://www.bygg.no/article/1250915