itech as

Hoffsborg III

Kontorbygg med servering i 1.etg.

Itech har bistått Byggherre med blant annet følgende oppgaver

  • Utforming av forutsetninger av teknisk anlegg.
  • Forprosjekt og kravspesifikasjon
  • Tilbudsevaluering og kontrahering
  • Teknisk prosjekteringsledelse
  • Leietakertilpasninger
  • Oppfølgning i byggeperioden – Befaringer