itech as

Helsehuset Sørhaugata i Haugesund

Prosjektet har 7 etasjer over bakken og  en under. Det er på 10.500 m2 og ferdigstilt i oktober 2015.

Prosjektet inneholder:

  • Underetasje parkering
  • Etg. COOP butikk, kafé og optiker
  • etg. Øyenlege m/operasjonsavdeling
  • eg. Medisinsk senter og treningsinstitutt
  • Etg. Privat sykehus
  • Og 6. Etg omsorgsleiligheter
  • Etg. Kantine

Itech har utarbeidet funksjonsbeskrivelse og kvalitetsikret installsjonene.