itech as

Itech as er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg.
I tillegg utfører våre revisorer og AP’er Breeam sertifisering. Energirådgivning er også en del av våre tjenester.