itech as
ITECH har allerede i flere år utført energi- og miljørådgivning med tanke på å optimalisere bygningers energiytelse. Samarbeid med andre rådgivere og arkitekter gir best mulig veiledning slik at kunden kan innfri de energi- og miljøkrav som stilles til det aktuelle bygget. Samtidig fokuserer vi på at vårt energi- og miljøarbeid skal bidra til å skape lønnsom drift av bygget etter oppføring.

Vi har ekspandert vår kompetanse og bemanning innenfor dette fagfeltet og tilbyr:

  • Beregningerer av bygningers energiytelse i henhold til Norsk Standard 3031, og benytter det norske programmet SIMulering av Inneklima og Energibruk i bygninger (SIMIEN). Gjennom dette tilbyr vi en ryddig og oversiktlig dokumentasjon av energibruken i henhold til TEK10 og NS 3031.
  • Vi kan bidra med gode råd til hvordan en fasade kan utformes best mulig i henhold til balansegangen mellom dagslys, oppvarming, kjøling og termisk komfort, samt veiledning om optimering av bygningskroppen og bygningens installasjoner med tanke på å redusere byggets energibehov.
  • Vi bidrar til å komme frem til gode og optimale tekniske løsninger med lavt energiforbruk.
  • Vi utfører energimerking
energi