itech as
BREEAM er både det eldste og ledende miljøklassifiseringsprogrammet i Europa. Klassifiseringsordningen er frivillig og har som formål å motivere til bærekraftig design gjennom hele byggeprosessen. Fordelene et BREEAM sertifikat gir er reduserte driftskostnader, økt eiendomsverdi, høyere brukertilfredshet og øker kvaliteten på tilbudsunderlag.

Itech AS kan tilby rådgivning gjennom hele BREEAM-klassifiseringsprosessen:

  • Pre-analyse av prosjekter og rådgivning om bruk av BREEAM i prosjekt
  • BREEAM-rådgivere – Akkreditert profesjonell
  • Revisorer som klassifiserer bygg (assessor)

Vi har fire AP’er og treutdannede revisorer som kan bidra i sertifiseringen av alle typer bygg, enten eksisterende eller nybygg.

norwegian-green-building-council