itech as

ITECH har i flere år bistått Byggherrer og Totalentreprenører med spørsmål rundt alle typer belysningsanlegg.

Det er en stor utvikling i alle tekniske fag, og spesielt innenfor belysning og belysningsanlegg.

Vår erfaring og kompetanse sikrer deg det riktige belysningsanlegget tilpasset deg og ditt bygg/prosjekt.

Vi har lang erfaring i energispørsmål på/rundt belysningsløsninger, – opp mot de forskjellige type energiklasser og type bygg.

Vi tilbyr:

  • Utarbeide funksjonsbeskrivelser
  • Utarbeide lysstyringsplaner og avanserte LENI-beregninger tilpasset energimålene
  • Evaluere oppdragsgivers beskrivelse
  • Innhente og evaluere belysningstilbud
  • Kontrahere tekniske entreprenører
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Kvalitetssikring av montasje
  • Kontrollmåling og funksjonsprøving av belysningsanlegg før ferdigstillelse