itech as

Norges første BREEAM-NOR-sertifiserte boligprosjekt

Hollenderkvartalet i Oslo

Teknisk rådgivning

Vår erfaring med ulike samarbeidsmodeller og arbeidsoppgaver gir stor effektivitet og større sjanse for at de beste ideene vinner frem.

Vi hjelper deg

itech as

er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg. I tillegg utfører våre revisorer og AP'er Breeam sertifisering. Energirådgivning er også en del av våre tjenester.


Teknisk rådgivning

Vi har de beste fagfolkene for å skape de optimale løsningene og ivareta grensesnittene. Vi har fokus på gode økonomiske løsninger som skapes med spisskompetanse og bred tverrfaglig kompetanse.

Energirådgivning

ITECH har i flere år utført energi- og miljørådgivning med tanke på å optimalisere bygningers energiytelse.

Breeam

BREEAM er både det eldste og ledende miljøklassifiseringsprogrammet i Europa. Vi kan tilby rådgivning gjennom hele klassifiseringsprosessen.

Belysningsrådgiving

ITECH har i flere år bistått Byggherrer og Totalentreprenører med spørsmål rundt alle typer belysningsanlegg.

UTVALGTE PROSJEKTER