itech as

itech AS har arbeidet med FDV – dokumentasjon for tekniske byggfag og redaktørrollen for komplett FDV – dokumentasjon i over tyve år.

Dette gjør at vi har en bred erfaring, og har god kjennskap til de normer og systemer som er i markedet. Vårt mål er at vi til vær tid skal være oppdatert på de forskjellige systemer, slik at vi kan fungere som rådgiver i valget av FDV systemer.

Siden vi sitter med en slik erfaring og kompetanse, er vi i stand til også å ta på oss ansvaret for koordinering, redaktørrollen og kontroll av FDV for komplette bygg, slik at sluttbruker får en felles utformet FDV og et FDV system som tar hånd om et komplett vedlikehold og en komplettbeskrivelse selv om det er oppdelte entrepriser.

Kontaktperson for FDV er Inge Wiger som treffes på tlf.: 957 38 423, eller på mail: inge@itech.no.

fdv