itech as

Norges første BREEAM-NOR-sertifiserte boligprosjekt

Hollenderkvartalet i Oslo

Teknisk rådgivning

Vår erfaring med ulike samarbeidsmodeller og arbeidsoppgaver gir stor effektivitet og større sjanse for at de beste ideene vinner frem.

Vi hjelper deg

FDV-dokumentasjon

Med vår brede erfaring og kompetanse, er vi i stand til å ta på oss ansvaret for koordinering av FDV for komplette bygg

Vi hjelper deg

itech as

er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg. I tillegg utfører våre revisorer og AP'er Breeam sertifisering. Energirådgivning er også en del av våre tjenester.


Teknisk rådgivning

Vi har de beste fagfolkene for å skape de optimale løsningene og ivareta grensesnittene. Vi har fokus på gode økonomiske løsninger som skapes med spisskompetanse og bred tverrfaglig kompetanse.

Energirådgivning

ITECH har i flere år utført energi- og miljørådgivning med tanke på å optimalisere bygningers energiytelse.

Breeam

BREEAM er både det eldste og ledende miljøklassifiseringsprogrammet i Europa. Vi kan tilby rådgivning gjennom hele klassifiseringsprosessen.

Belysningsrådgiving

ITECH har i flere år bistått Byggherrer og Totalentreprenører med spørsmål rundt alle typer belysningsanlegg.

UTVALGTE PROSJEKTER